Pierwsza Komunia Święta

Normy  diecezjalne

 1. Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszcza proboszcz parafii.
 2. Dolną granicą wiekową jest ukończony 7 rok życia.
 3. Poniżej ukończonych 14 lat proboszcz parafii dopuszcza kandydata na wniosek jego rodziców bądź innych opiekunów prawnych.
 4. Proboszcz dopuszcza kandydata,  stwierdzając, że spełnia on następujące wymogi:
 • jest ochrzczony (świadectwo chrztu). Gdy nie jest ochrzczony, należy we współpracy z rodziną zorganizować najpierw katechumenalne przygotowanie do przyjęcia Chrztu Świętego,
 • ma rozeznanie, że w Komunii Świętej przyjmuje Ciało Pana Jezusa, a nie opłatek,
 • osobistym aktem wiary uznaje Żywą Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
 • ma osobiste pragnienie przyjmowania Ciała Pańskiego,
 • ma rozeznanie co do istoty grzechów oraz co do cnót chrześcijańskich, a także osobiście pragnie w duchowej współpracy z Panem Bogiem postępować na drodze sakramentalnego pojednania, wyrzekając się swoich grzechów i osiągając chrześcijańskie cnoty,
 • jest wolny od grzechów ciężkich.

Istnieją  dwie formy przystępowania do Pierwszej Komunii Świętej: indywidualna (rodzinna) lub grupowa. Grupowa organizowana jest jeden raz w roku, w terminie wiosennym, zgodnie ze zwyczajem miejscowym w parafii. Zgłoszenia kandydatów do grupowej I Spowiedzi Św. oraz I Komunii Św. winny być dokonane przez rodziców około jednego roku przed, by umożliwić przygotowanie duchowe i liturgiczne zarówno kandydatom, jak też ich rodzinom.

Normy parafialne

 1. Rodzice zgłaszają dzieci od kl. II we wrześniu na początku roku szkolnego wypełniając deklaracje. Wcześniej wraz z dziećmi uczestniczą w życiu Kościoła (niedzielna Msza Św.,  katecheza szkolna).
 2. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia ks. proboszczowi metryki chrztu dziecka.
 3. Przygotowanie bezpośrednie przebiega  dwubiegunowo :

 

 • w parafii  (Msze Św. inicjacyjne – zawsze w II niedzielę  miesiąca. Po Mszy Św. spotkanie z rodzicami i dziećmi – odpowiedzialny ks. proboszcz),
 • na katechezie w szkole (odpowiedzialna siostra katechetka).

 Pierwsza Komunia Święta.

Informujemy rodziców, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów świętych jest parafia miejsca zamieszkania a nie szkoła do której uczęszcza dziecko. Rodziców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji zgłaszającej dziecko do I Komunii św. prosimy, aby uczynili to do końca września. Przy zgłoszeniu załączamy odpis aktu chrztu dziecka, jeżeli chrzest był w innej parafii niż nasza.

 

Informacje kontaktowe

Telefon: 91 416 23 70

Adres: ul. Kościelna 31;

74-100 Gryfino

E-mail: parafia.nar.gryfino@wp.pl

 

Polityka Prywatności

Facebook

Licznik

001062
Dzisaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
58
150
416
1062
1062

Nasza lokalizacja