Niedziela 30.12. 2018r.

  700 +Eugeniusz Smykowski.

  830 +Krystyna, Stefania, Irena, Eugeniusz, Piotr.

1000Dziękczynna w 2r. ur. Marii Faustyny oraz o Boże błog. i opiekę MB nad Rodziną.

1130 Dziękczynna za miniony rok z prośbą o łaski potrzebne w NR 2019 dla róży Św. Rodziny.

1300  W intencji Parafian.

1800+Józefa i Kazimierz Juzyszyn.

Poniedziałek 31.12. 2018r

 630 Dziękczynna za łaski otrzymane.

 900 + Teresa Kondracka 1r.śm.

1800  Dziękczynna z okazji zakończenia roku kalendarzowego.

Wtorek 01.01. 2019r. uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

 830 Dziękczynna za łaski minionego roku i o Boże błog., zdrowie dla członkiń róży MBN Pomocy i ich rodzin.

1000 +Irena 5r.śm.; +Paulina i Agata.

1130+ Bronisław i Bronisława Zawiślak.

1300W int. Parafian.

1800 +Tadeusz Burda 31r.śm; i zm. z rodzin Burdów i Kotułów.

Środa 02.01.2019r.

630 O nowe powołania do Warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek.

900+Helena, Tomasz, Tadeusz, Teresa z r. Olszewskich, +Julia, Bolesław, Ryszard, Irena z r. Trafczyńskich.

1800Nowennowa: W int. Ojczyzny, Tv Trwam, Radia Maryja i O. Dyrektora.

I Czwartek 03.01.2019r.

  630 ……………………………. .

 900+Tadeusz Błaszczak 5r.śm, + dziadkowie obu stron i brata.

1800O liczne i święte powołania.

I Piątek 04.01.2019r. 

 630…………………………… .

 900+ Alicja Bajserowicz 1r.śm; i +Julia, Stefania,Kazimierz i Piotr z r. Gnacek.

1800Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy świata.

I Sobota 05.01.2019r.

 630………………………….. .

 900  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – od czcicieli MB Niepokalanej.

1800 +Genowefa i Jan Sokołowscy.

Niedziela 06.01.2019r. uroczystość Objawienia Pańskiego

  700 +Ryszard Sokołowski w mc po śmierci.

  830 +Edward Koniarz i Anna Koniarz.

1000Dusze w czyśćcu cierpiące.

1130 +Janusz Krzyżanowski, +Zofia i Jan Krzyżanowscy.

1300  W intencji Parafian – chrzty.

1800Dziękczynna i o Boże błog., opiekę MB w nowym roku dla rodzin, o zgodę i jedność w Ojczyźnie – int. Żywego Różańca.

Niedziela 23.12. 2018r.

  700 +Sławomir Piotr Andrzejak w mc po śmierci.

  830 + Jerzy Juszczak 11 r. śm. i zmarli rodzice Anna i Jan Juszczak.

1000+Janusz Nowakowski 14 r. śm.

1130 + Ludwik Osicki w rocz. śm.

1300  W  Parafian – Dziękczynna w rocznicę święceń.

1800  Zmarli członkowie z róży MB Miłosierdzia i zmarli z ich rodzin.

Poniedziałek 24.12. 2018r

 630 +Jan Szewczuk.

 900 + Mochares Santalla.

2200 +Józef Piotrowski 5r.śm.

2400+Stanisława i Władysław Mikołajczyk, Barbara i Jan Stoszek.

Wtorek 25.12. 2018r. uroczystość Narodzenia Pańskiego.

 830 +Danuta Dzierżak w mc po śm.

1000 +Stanisław Sęk 7r.śm, Lucyna i Wacław Bachłaj.

1130+Gizela 10r.śm i +Czesław Krupka 27r.śm; +Helena i Władysław Dembinscy.

1300W int. Parafian – chrzty.

1800 O Boże błogosławieństwo dla Ilony z okazji urodzin.

Środa 26.12. 2018r. święto Św. Szczepana

 700+Stefania i Piotr i zm. z rodziny.

 830 + Maria Kusy, +Halina i Szczepan Więch.

1000+Jan i Marianna Wsuł +Malwina Waszczyk.

1130+Marianna, Józef, Zofia, Władysław, Tadeusz, Adolf, Leokadia i Leonarda.

1300+Zdzisław i Władysław Rowińscy i zm. z rodziny Rowińskich.

1800+Maria, Czesław Rzeuscy, +Eudokia, Mikołaj i Jan Leś.

Czwartek 27.12. 2018r.

  630 Dziękczynna w 70r. urodzin.

 900Za zmarłych z róży Św. Antoniego i zm. z ich rodzin.

1800  +Władysława Staniurska 5r.śm. i zm. rodzice:+ Adela i Roman Wilczek.

Piątek 28.12. 2018r. 

 630+Stanisław Duda 2r.śm.

 900+ Kazimierz Prorok 24r.śm. i +Andrzej Prorok 10r.śm.

1800Zbiorowa: 1/+Stanisław Ważyński 17r.śm. i +Stanisław, Jadwiga i Apolinary Konarscy.

Sobota 29.12. 2018r. 

 630………………………….. .

 900+Zofia, Karol i Janusz z rodz. Pawlak.

1800 +Edmund Nowak 25r.śm., +Maria Nowak, +Weronika, Antoni i Janina.

Niedziela 30.12. 2018r.

  700 +Eugeniusz Smykowski.

  830 +Krystyna, Stefania, Irena, Eugeniusz, Piotr.

1000Dziękczynna w 2r. ur. Marii Faustyny oraz o Boże błog. i opiekę MB nad Rodziną.

1130 Dziękczynna za miniony rok z prośbą o łaski potrzebne w nowym roku dla róży Św. Rodziny.

1300  W intencji Parafian.

1800+Józefa i Kazimierz Juzyszyn.

Niedziela 16.12. 2018r.

  700+Jan Weis, Józef Garbanowski, Zofia Majewska i wszyscy zmarli z rodziny.

  830 + Michał i Anastazja Włodarczyk i zm. z rodziny.

1000+ Jadwiga Wiśniewska 2r.śm.

1130  Dziękczynna z prośbą o Boże błog., Światło Ducha Św. i opiekę MB dla Hendrika z okazji urodzin oraz dla córeczki Natalii Marii w 2r. urodzin.

1300   W intencji Parafian.

1800+Wacław, Kazimiera i Bogdan Zarzyccy.

Poniedziałek 17.12. 2018r

 630 O Boże miłosierdzie dla grzeszników, dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących.

 900 + Marek Lehmann 4r.śm.

1800 1/+Janina Michałowska 5r.śm. 2/ O zdrowie, Boże Miłosierdzie i ulgę w cierpieniudla Ireny Rybackiej.

Wtorek 18.12. 2018r.

 630 O potrzebne łaski i Dary Ducha Św. dla Moniki i Patryka.

 900 +Stanisław 16r.śm.,i rodzice obojga stron, +Tadeusz i Ireneusz z rodz. Stańczak.

1800 1/+Franciszka Jaskuła 16r.śm. i Stanisław Jaskuła 26 r.śm.   2/ + Mariusz Sochaj 9r.śm.

Środa 19.12. 2018r.

 630 + Ks. Czesław Kółko.

 900 + Piotr Szymczyszyn.

1800Nowenna. O łaskę zdrowia i opiekę MB dla Patrycji.

Czwartek 20.12. 2018r.

  630 O potrzebne łaski, uzdrowienie z choroby i opiekę MB dla Doroty Szmidt.

 900 +Bronisław, Stefania i Zbigniew Niedźwieccy.

1800 1/ +Antoni Zbroś.  2/ +Władysław i Zdzisław Rowińscy i zm. z tej rodziny.

Piątek 21.12. 2018r. 

 630+Jan Witkowski.

 900 Dziękczynna w 80ur. Marii z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

18001/+Zdzisław Prusak 11r.śm. 2/ Dziękczynna za otrzymane łaski w roku 2018 z prośbą o Boże błog. w Nowym Roku 2019 dla członków róży MB Miłosierdzia.

Sobota 22.12. 2018r. 

 630+Halina i Ryszard Dusiwscy.

 900 +Feliks Kolanek 23r.śm.

1800 + Franciszka, Antoni i Maria Grabscy.

Niedziela 23.12. 2018r.

  700 +Sławomir Piotr Andrzejak w mc po śmierci.

  830 + Jerzy Juszczak 11 r. śm i zmarli rodzice Anna i Jan Juszczak.

1000+ Janusz Nowakowski 14 r. śm.

1130  + Ludwik Osicki w rocz. śm.

1300   W intencji Parafian – Dziękczynna w rocznicę święceń.

1800 Zmarli członkowie z róży MB Miłosierdzia i zmarli z ich rodzin.

Niedziela 09.12. 2018r.

  700+ Aleksander Murugov 1r.śm, i zm. z rodz. Popławskich: Jerzy, Henryk, Stanisława, Tadeusz, Henryk.

  830 + Stefania Misiuna gr.28.

1000+ Stanisława Kowalik 1r.śm.

1130  O Boże błog. i opiekę MB w 16 r. ślubu Sylwii i Dawida.

1300   W intencji Parafian.

1800+Jadwiga i Franciszek Wróbel, Henryka i Wacław Radtke.

Poniedziałek 10.12. 2018r

 630 + Zdzisława Walmus 1r.śm.

 900 + Stefania Misiuna gr.29.

18001/+Mieczysław Kurczewski 2r.śm.  2/ Dziękczynna w 85r.urodzin Sylwestra.

Wtorek 11.12. 2018r.

 630 O Boże miłosierdzie dla grzeszników, dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących.

 900 +Stefania Misiuna gr. 30.

1800 1/+Krystyna Jennek.  2/+ Zygmunt Woźniakowski (urodzinowa).

Środa 12.12. 2018r.

 630 + O Mieczysław Wołoszyn.

 900 + Regina, Leonard i Piotr i zm. z rodzin: Panek i Grochowskich.

1800Nowenna. O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę MB dla Elżbiety.

Czwartek 13.12. 2018r.

  630 O Boże błog. dla S. Łucji w dniu imienin.

 900Za zmarłych członków  Związku Niewidomych i Niedowidzących koło w Gryfiniei +Jerzy Juszczak w r. śm. oraz zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 1/ +Franciszka Kuziomko 23r.śm. 2/ +Władysław, Anna, Wladysław i Ryszard.

Piątek 14.12. 2018r. 

 630O Boże miłosierdzie dla grzeszników, dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących.

 900 +Jadwiga Biskupska 1r.śm., Jerzy 12 mc. po śm. i wszystkich zmarłych z rodziny Biskupskich.

1800 Zbiorowa za zmarłych:1/ Lech Kniaź 11r.śm. 2/+Agnieszka 2r.śm. i Józef Staszak 8r.śm. 3/ +Stanisława Ciążela 20r.śm. 4/+Tadeusz Konieczny w mc po pogrz. 5/ +Maria Rutkowska w mc po śm. 6/ +Elżbieta Rumocka w mc. po pogrzeb. 7/ Eugeniusz Szuster w mc po śm. 8/ +Wanda Nowak w mc po śm. 9/ +Paweł Wieczorek  2r.śm.

Sobota 15.12. 2018r. 

 630+Jan Czyż 17r.śm.

 900 O gorliwe i chrześcijańskie przygotowanie do świąt w rodzinach – int. od Jerycha .

1800 + Ewa Końska 55r.śm. i Franciszek Koński.

Niedziela 16.12. 2018r.

  700+Jan Weis, Józef Garbanowski, Zofia Majewska i wszyscy zmarli z rodziny.

  830 + Michał i Anastazja Włodarczyk i zm. z rodziny.

1000+ Jadwiga Wiśniewska 2r.śm.

1130  Dziękczynna z prośbą o Boże błog., Światło Ducha Św. i opiekę MB dla Hendrika z okazji urodzin oraz dla córeczki Natalii Marii w 2r. urodzin.

1300   W intencji Parafian.

1800+Wacław, Kazimiera i Bogdan Zarzyccy.

Niedziela 20.01.2019r.

  700 +Mieczysław Jarzynka 23r.śm; i zm. z rodziny.

  830 +Helena Zięba 16r.śm; Henryk Zięba i zm. z rodzin: Budzyńskich i Zięba.

1000+Stanisława Rak 6r.śm; +Zenon Rak i zm. z rodzin Rak i Kulig.

1130 +Marianna Dawidowicz 2r.śm; +Kazimierz Dawidowicz.12r.śm.

1300  W intencji Parafian – chrzty.

1800+Krzysztof Tołyż i wszystkich zm. z rodzin: Tołyż i Bancewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 21.01.2019r

 630 ………………………………………. .

 900 +Teresa Kopystyńska w mc po śm., i +Andrzej Kopystyński 19r. śm.

1800 +Janina Kiedos 15r.śm.;+ Wiktoria, Michał i Stefania Kiedos, +Kazimierz Małolepszy.

Wtorek 22.01. 2019r.

 630 ……………………………………….. .

900 +Kazimierz Tomczyk w mc. po śm.

1800 +Zdzisław i Władysław Rowińscy i zm. z tej rodziny.

Środa 23.01.2019r.

630 …………………………………………… .

900+ Beata Rogacka 8r.śm.

1800Nowenna: ……………………………… .

Czwartek 24.01.2019r.

  630 ……………………………………………………….

 900+Tadeusz Godlewski 19r.śm.

1800+Irena Grabarz 1r.śm.

Piątek 25.01.2019r. 

 630…………………………………………………….. .

 900+ Jerzy Jakubik w mc po śm.

1800Zbiorowa za zmarłych: 1/. Barbara Łopatka 15r.śm. 2/. Przybylski Zygmunt w mc po śm.

Sobota 26.01.2019r.

 630………………………….. .

 900  +Marian Grychtal 2r.śm.

1800 +Bogusław Wesołowski 2r.śm. i zm. z rodziny.

Niedziela 27.01.2019r.

  700 + Genowefa Czyż 1r.śm.

  830 + Waldemar Sawicki i Tadeusz Sawicki; +Eugenia i Józef Studenni.

1000+ Janina 15r.śm, i Stefan 4r.śm. z rodz. Kot.

1130 + Marian, Henryk, Jan, Jadwiga, Stefan i Józefa z rodz. Romanicz.

1300  W intencji Parafian.

1800+Jerzy Strzelczyk.

Niedziela 13.01.2019r. Chrztu Pańskiego.

  700 +Stanisława Krukowska w mc po śmierci.

  830 +Andrzej Majkowski.

1000+Jerzy Pieńkowski 15r.śm.

1130 +Leszek Szymborski 24r.śm; Edward Forfecki 9r.śm.

1300  W intencji Parafian.

1800Wynagradzająca P. Bogu za grzechy ludzkości przez wstawiennictwo MB Fatimskiej.

Poniedziałek 14.01.2019r

 630 +Krystyna Iwanowska – Paradzisz.

 900 O nawrócenie i Boże błog. dla Rafała i Moniki oraz ich dzieci.

1800 +Tadeusz Zakrzewski, +Anna i Hipolit Mortusiewicz.

Wtorek 15.01. 2019r.

 630  +Ryszard Sokołowski – (int. od Zenona Sokołowskiego z Leszna).

900 +Jadwiga Marciniak w mc po pogrzebie.

1800 +Irena Rybacka w mc po pogrzebie.

Środa 16.01.2019r.

630 …………………………………………… .

900+ Marek Błaszkowski 4r.śm, +Janina i Franciszek Błaszkowscy, +Edward Korman.

1800Nowennowa: …………………………………………………….

Czwartek 17.01.2019r.

  630 ……………………………………………………….

 900+Tadeusz 3r.śm; Halina i Józef Juszkiewicz, +Zofia i Władysław Lebieda.

1800Dziękczynna za łaski roku 2018 i o Boże blog. w nowym roku 2019. – int. od Jerycha Różańcowego.

Piątek 18.01.2019r. 

 630…………………………………………………….. .

 900+ Waldemar Wróbel 1r.śm; + Maria i Michał Wróbel.

1800+Halina Lewandowska w mc po śm.

Sobota 19.01.2019r.

 630………………………….. .

 900  +Grzegorz Rudziński w mc. po pogrzebie.

1800 +Zofia Lis 2r.śm i Śp. Julian.

Niedziela 20.01.2019r.

  700 +Mieczysław Jarzynka 23r.śm; i zm. z rodziny.

  830 +Helena Zięba 16r.śm; Henryk Zięba i zm. z rodzin: Budzyńskich i Zięba.

1000+Stanisława Rak 6r.śm; +Zenon Rak i zm. z rodzin Rak i Kulig.

1130 +Marianna Dawidowicz 2r.śm; +Kazimierz Dawidowicz.12r.śm.

1300  W intencji Parafian – chrzty.

1800+Krzysztof Tołyż i wszystkich zm. z rodzin: Tołyż i Bancewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje kontaktowe

Telefon: 91 416 23 70

Adres: ul. Kościelna 31;

74-100 Gryfino

E-mail: parafia.nar.gryfino@wp.pl

 

Polityka Prywatności

Facebook

Licznik

055808
Dzisaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
29
339
1894
6757
55808

Nasza lokalizacja