Zazhęcam do codziennej modlitwy o godz.20,30 w intencji o zatrzymanie pandemii, o zdrowie dla chorujących, o pomoc Boga dla służby zdrowia, służb mundurowych i sanitarnych, za sprawujących władzę, o pokój w świecie oraz w intencji opieki Boga dla parafii, diecezji, Polski i świata zakończonej Apelem Jasnogórskim. Od I niedzieli miesiąca kwietnia modlimy się wg papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką. 

Róże różańcowe - Głowna zelatorka  - Maria Hermanowska

  1. Róża M.B.N.Pomocy - zelatorka Regina Wronkowska;
  2. Róża M.B. Ostrobramskiej - zelatorka Genowefa Gurdała;
  3.  Róża Świętej Rodziny - zelatorka Krystyna Stawiarska;
  4.  Róża M.B. Miłosierdzia  - zelatorka Daniszewska Wanda
  5. Róża M.B. Wniebowziętej - zelatorka Weronika Ocipińska;
  6.  Róża N.M.P Niepokalanie Poczętej - zelatorka Lucyna Koczan;
  7.  Róża M.B. Wspomożenia Wiernych -zelatorka Maria Hermanowska
  8.  Róża męska Św. Józefa - zelator Ferdynand Tomczyk 
  9. Róża św. Antoniego - zelatorka Maria Mendrygał

****************************************************************************

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 r.

intencje 2021 r

Styczeń

ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Luty

ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Marzec

ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Kwiecień

ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Maj

ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Czerwiec

ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi.

Lipiec

ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Sierpień

ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień

ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Październik

ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.

Listopad

ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.

Grudzień

ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Link do strony: Miesięcznik Różaniec 

 

Informacje kontaktowe

Telefon: 91 416 23 70

Adres: ul. Kościelna 31;

74-100 Gryfino

E-mail: parafia.nar.gryfino@wp.pl

Nr konta 51 1240 3855 1111 0000 4472 1499

 

Polityka Prywatności

Facebook

Licznik

1178928
Dzisaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
229
281
662
3798
1178928

Nasza lokalizacja