Zazhęcam do codziennej modlitwy o godz.20,30 w intencji o zatrzymanie pandemii, o zdrowie dla chorujących, o pomoc Boga dla służby zdrowia, służb mundurowych i sanitarnych, za sprawujących władzę, o pokój w świecie oraz w intencji opieki Boga dla parafii, diecezji, Polski i świata zakończonej Apelem Jasnogórskim. Od I niedzieli miesiąca kwietnia modlimy się wg papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką. 

Róże różańcowe:

1. Róża M.B.N.Pomocy - zelatorka Regina Wronkowska;
2. Róża M.B. Ostrobramskiej - zelatorka Genowefa Gurdała;
3. Róża Świętej Rodziny - zelatorzy Krystyna i Roman Stawiarscy;
4. Róża M.B. Miłosierdzia  - zelatorka 
5. 5óża M.B. Wniebowziętej - zelatorka Weronika Ocipińska;
6. Róża N.M.P Niepokalanie Poczętej - zelatorka Lucyna Koczan;
7. Róża M.B. Wspomożenia Wiernych -zelatorka Maria Hermanowska
8. Róża męska Św. Józefa - zelator Ferdynand Tomczyk

****************************************************************************

Intencje papieskie na rok 2020

STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:
Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

LUTY
Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów,\ którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ
Intencja powszechna:
Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

MAJ
Intencja ewangelizacyjna:
Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

CZERWIEC
Intencja ewangelizacyjna:
Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

LIPIEC
Intencja powszechna:
Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

SIERPIEŃ
Intencja powszechna:
Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

WRZESIEŃ
Intencja powszechna:
Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna:
Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

LISTOPAD
Intencja powszechna:
Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

GRUDZIEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.

Link do strony: Miesięcznik Różaniec 

 

Informacje kontaktowe

Telefon: 91 416 23 70

Adres: ul. Kościelna 31;

74-100 Gryfino

E-mail: parafia.nar.gryfino@wp.pl

Nr konta 51 1240 3855 1111 0000 4472 1499

 

Polityka Prywatności

Facebook

Licznik

885280
Dzisaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
172
301
473
3438
885280

Nasza lokalizacja